Acasa Rugaciunea de joi Rugăciunea de joi a Sfântului Macarie cel Mare

Rugăciunea de joi a Sfântului Macarie cel Mare

de Parintele Arsenie

În fiecare zi ar trebui să spui o rugăciune prin care mulțumești pentru ceea ce ai, pentru sănătatea ta și a familiei, pentru iertarea păcatelor tale și ale celor care nu mai sunt. Iată care sunt cele șapte rugăciuni de joi ale Sfântului Macarie cel Mare:

Rugăciunea de joi a Sfântului Macarie cel Mare – Rugăciunea întâi:

”Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta, ci mă izbăvește de cel viclean, și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică, și să laud Preasfânt Numele Tău, al Tatălui, și al Fiului, și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.”

Rugăciunea de joi a Sfântului Macarie cel Mare – Rugăciunea a doua:

”Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc Ție, Mântuitorule, și înaintea Ta căzând, strig: Nu mă da să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, Cel ce Te-ai răstignit de voie, și pe mine, cel ce zac în lene, grăbind mă scoală, și mă mântuiește întru starea-înainte, și întru rugăciuni; și după somnul nopții, să-mi luminezi ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Amin”

Rugăciunea de joi a Sfântului Macarie cel Mare – Rugăciunea a treia:

”Sculându-mă din somn, către Tine, Stăpâne, Iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile Tale mă nevoiesc; rogu-mă Ție, ajută-mi cu milostivirea Ta în toată vremea, în tot lucrul, și mă izbăvește de toate lucrurile cele rele lumești și de sporirea drăcească, și mă mântuiește, și mă du întru Împărăția Ta cea veșnică. Că Tu ești Făcătorul meu, și Purtătorul de grijă și Dătătorul a tot binele, și întru Tine este toată nădejdea mea, și Ție slavă înalț, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.”

Rugăciunea de joi a Sfântului Macarie cel Mare – Rugăciunea a patra:

”Doamne, Care ce cu multă bunătatea Ta și cu îndurările Tale cele mari, ai dat mie, robului Tău, de am trecut vremea nopții acesteia fără ispită de toată răutatea pizmașului, Tu Însuți, Stăpâne, a toate câte sunt Făcătorule, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca întru luminată inimă să fac voia Ta, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.”

Rugăciunea de joi a Sfântului Macarie cel Mare – Rugăciunea a cincea:

”Doamne, Dumnezeule, Atotțiitorule, Care primești de la puterile Tale cele cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednicii robii Tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește întru toți anii vieții noastre și întru tot ceasul, Ție slavă să înălțăm: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.”

Rugăciunea de joi a Sfântului Macarie cel Mare – Rugăciunea a șasea:

”Doamne, Atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și a tot trupul, Care întru cele înalte locuiești și spre cele smerite privești; Cela ce ispitești inimile și rărunchii și cele ascunse ale oamenilor le știi adevărat; Lumină fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare;

Însuți, Împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le facem către Tine din gurile noastre cele spurcate, întru această vreme a nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor Tale, și iartă-ne greșelile ce am greșit înaintea Ta, cu cuvântul, cu lucrul, din știință și din neștiință; și curățește-ne pe noi de toate spurcăciunile trupești și duhovnicești, casă pe noi făcând a Cinstitului și Sfântului Tău Duh.

Și dăruiește nouă, întru inimă priveghitoare și cuget treaz a trece toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a Unuia-Născut Fiului Tău, a Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, întru care, cu slavă, pe pământ Judecător tuturor va veni, ca să plătească fiecăruia după faptele lui; ca să nu ne aflăm zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați în lucrarea poruncilor Lui; și să fim gata a intra întru bucurie și în cămara slavei Lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al lăudătorilor, și nespusa dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei Tale.

Că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe Tine Te cântă toată făptura în veci. Amin.”

Rugăciunea de joi a Sfântului Macarie cel Mare – Rugăciunea a șaptea:

”Pe Tine Te binecuvântăm, Dumnezeule preaînalte și Doamne al milelor, Cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu anevoie de urmat, slăvite și preaminunate, care nu au număr. Cel ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaos de ostenelile trupului, mulțumindu-Ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fărădelegile noastre, ci, după obicei, Te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi pentru a slăvi stăpânirea Ta.

Pentru aceea ne rugăm bunătății Tale celei neasemănate: luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele Tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea Ție, Dumnezeului Celui slăvit în toate și de toți: Tatălui Celui fără de început, împreună și Unuia-Născut Fiului Tău și Preasfântului și bunului și de viață făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.”

You may also like