Acasa Rugaciune pentru sot Rugaciune pentru sot a să-mi fie cel mai bun tovarăș și prieten

Rugaciune pentru sot a să-mi fie cel mai bun tovarăș și prieten

de Parintele Arsenie

Rugăciunea soției pentru soțul ei este ajutătoare, este un gest de iubire necondiționată către partenerul de viață. Îndreaptă puterea rugăciunii către soțul tău și binele casei tale.

Rugăciunile soției pentru soțul ei poate fi rostită la orice ceas de către femeie, nu numai la nevoie.

Este puternic ajutătoare dacă spiritul este des îndreptat către Dumnezeu, Cel care ne ajută necondiționat când avem nevoie.

Această rugăciune poate fi rostită pentru binele casei, al familiei, ca soțul să fie păzit de rele, de gânduri necurate, pentru ca drumul său să fie curat și lin.

Atunci când simți că viața devine tot mai grea și că ai nevoie de protecție divină, rostește cea mai puternică rugăciune pentru soț pentru reușită în viață!

„Doamne, Tu care cunoști inima și profunzimea fiecărui suflet, astăzi vreau să mă rog Ție pentru soțul meu, care este foarte drag sufletului meu, pe care l-am ales mulțumită Ție ca să fie tovarășul meu și prietenul meu cel mai bun, pe care l-am preferat și l-am ales printre filele vieții mele.

Vreau să mă rog pentru sufletul său, privește-l cu duioșie și mângâiei rănile sale profunde, vindecă-i memoria de amintiri dureroase și dăruiește-i bucurie.

Reumple inima sa de iubire, pentru ca cuvintele și gesturile sale să ne transmită nouă celor care-i suntem alături protecția și siguranța de care avem atâta nevoie.

Întărește mâinile sale pentru ca munca sa să fie demnă și bună, călăuzește gândurile sale pentru ca pașii săi să fie binecuvântați.

Nu Îți îndepărta privirea de la el, pentru ca el să se simtă iubit de Tine.

Atrage-l la Izvorul Iubirii Tale, dacă e departe; ține-l aproape de Tine, dacă e deja atașat iubirii Tale.

Ia-l de mână și condu-l în fiecare zi, ca tată și soț să fie fidel poruncilor tale și prezența lui să ne inspire forță, curaj și siguranță.

Familia lui să poată apela la el cu încredere în orice situație.

Fiii noștri să descopere în el modelul perfect de iubire și siguranță; pe brațele sale să învețe valoarea muncii și a fidelității, și în cuvintele sale să găsească onestitatea și responsabilitatea.

Binecuvântează munca lui și brațele lui să nu obosească, toate drumurile sale să fie binecuvântate și eu, ca soție, să pot descoperi în el iubirea adevărată și eternă la care mereu am tânjit.

Dă-mi capacitatea să-l pot înțelege și să-l pot iubi, fără să-mi doresc să-l schimb, ci mai degrabă să-l cinstesc. Dă Doamne, să-l pot corecta cu prudență și să-i fiu alături, respectându-i personalitatea și diferențele dintre noi.

Să-l iubesc și în fiecare zi să-l însoțesc cu rugăciunile mele gândind mereu la scopul nostru final, care este Cerul, unde iubirea va fi eternă.

Să pot găsi în el izvorul iubirii umane, inima sa să nu fie tulburată, iar inimile noastre în același ritm al iubirii să-și formeze propriile bătăi, pentru ca cei care sunt în jurul nostru să vadă în noi frumusețea Iubirii lui DUMNEZEU în existența noastră! Amin„

Rugaciune pentru sot – Rugăciunea soților unul pentru altul:

„Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ne-ai învățat ca totdeauna să ne rugăm unul pentru altul, căci așa vom împlini legea Ta și ne vom arăta vrednici de mila Ta, caută cu îndurare și păzește de vrăj­mașii văzuți și nevăzuți pe soțul meu (soția mea), pe care mi l-ai dă­ruit (mi-ai dăruit-o) a petrece împreună până la moarte.

Dăruiește-i sănătate și deplină înțelepciune, ca să-și poată îndeplini datoriile după voia și po­runcile Tale. Ferește-l (o) de ispitele pe care n-ar fi în stare să le poarte. În­tărește-l (o) în dreapta credință și în dragoste desă­vâr­șită, ca să lucrăm îm­preună faptele bune și să ne tocmim viața după sfintele Tale așezări și po­runci. Că a Ta este stăpânirea și pu­terea în veci. Amin.„

Rugaciune pentru sot – Rugăciune pentru înţelegere şi dragoste între soţi:

Viaţa Sfântului binecredincios cneaz Petru, în călugărie David şi a Sfintei cneaghine Fevronia, în călugărie Eufrosinia, făcătorii de minuni din Murom, a fost un model de căsnicie creştină, şi ca atare sunt ocrotitori ai celor ce se căsătoresc.

„Mari bineplăcuţi ai lui Dumnezeu şi preaminunaţi făcători de minuni, binecredinciosule cneaz Petru şi binecredincioasă cneaghină Fevronia, osârdnici rugători pentru noi către Dumnezeu! La voi alergăm şi vouă ne rugăm cu nădejde tare: înălţaţi pentru noi, păcătoşii, sfintele voastre rugăciuni către Dumnezeu şi cereţi de la bunătatea Lui toate cele de trebuinţă sufletelor şi trupurilor noastre: credinţă dreaptă, nădejde bună, dragoste nefăţarnică, bună credinţă neclintită, sporire în faptele cele bune, pace în lume, bună rodire a pământului, bună întocmire a văzduhului, sănătate trupurilor şi mântuire sufletelor.

Mijlociţi pe lângă Împăratul Ceresc pace, linişte şi bună rânduială pentru toţi binecredincioşii creştini. Păziţi-ne pe noi de tot răul, şi pe toţi dreptslăvitorii care la voi aleargă adumbriţi-i cu lucrarea harică a rugăciunilor voastre bineplăcute lui Dumnezeu şi toate cererile lor cele cu evlavie împliniţi-le. Aşa, sfinţilor făcători de minuni, nu treceţi cu vederea rugăciunile noastre, ci mijlociţi pentru noi pururea către Domnul şi cu ajutorul vostru învredniciţi-ne să primim mântuirea cea veşnică şi să moştenim Împărăţia lui Dumnezeu, ca să slavoslovim iubirea de oameni cea negrăită a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, a lui Dumnezeu Celui în Treime închinat, în vecii vecilor. Amin.„

Rugaciune pentru sot către Sfinţii Mucenici Adrian şi Natalia:

Un exemplu pentru fiecare familie creștină, în special pentru cei aflați la începutul vieții în doi sunt Sfinții Adrian și Natalia care îți protejează căsnicia.

„O, sfinţită pereche, Sfinţilor Mucenici Adrian şi Natalia, fericiţilor soţi şi vitejilor pătimitori! Auziţi-ne pe noi, care ne rugăm vouă cu lacrimi, şi trimiteţi asupra noastră toate cele de trebuinţă sufletelor şi trupurilor noastre, şi rugaţi-L pe Hristos Dumnezeu să ne miluiască şi să facă cu noi după îndurările Sale, ca să nu pierim în păcatele noastre.

Aşa, Sfinţilor Mucenici primiţi glasul rugăciunii noastre, şi izbăviţi-ne cu mijlocirile voastre de foamete, de molimă, de cutremur, de potop, de foc, de grindină, de sabie, de năvălirea celor de alt neam şi de războiul cel dintre noi, de moartea năprasnică şi de toate nevoile, necazurile şi bolile, ca pururea fiind întăriţi cu rugăciunile voastre sa preaslăvim pe Domnul nostru Iisus Hristos, Căruia se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, dimpreună şi Celui Fără de început al Său Părinte şi Preasfântului Duh, în vecii vecilor. Amin„

Rugaciune pentru sot către Sfintele Muceniţe Elpis, Pistis, Agapis şi maica lor Sofia:

Rugăciune pentru soț către Sfintele Muceniţe Elpis, Pistis, Agapis şi maica lor Sfânta Sofia este o rugăciune pentru dragoste creştinească şi unire de cuget între părinţi şi copii.

„Pe voi, Sfintelor Muceniţe Elpis, Pistis şi Agapis, vă slăvim, vă mărim şi vă fericim, dimpreună şi pe înţeleapta voastră maică Sofia, căreia ne închinăm, că s-a arătat chip al grijii de Dumnezeu înţelepţite. Roagă-L, Sfântă Elpis, pe Făcătorul celor văzute şi al celor nevăzute, ca să ne dăruiască nouă credinţă tare, nesmintită şi nestricată. Mijloceşte, Sfântă Pistis, înaintea Domnului Iisus pentru noi, păcătoşii, ca să nu depărteze de la noi nădejdea în bunătăţile Sale, ci să ne izbăvească din tot necazul şi nevoia.

Povesteşte-I, Sfântă Agapis, Duhului adevărului, Mângâietorului, necazurile şi întristările noastre, ca să trimită de Sus sufletelor noastre dulceaţa cea cerească. Ajutaţi-ne, dar, în nevoile noastre, Sfintelor Muceniţe, şi dimpreună cu înţeleapta voastră maică Sofia, rugaţi-vă Împăratului împăraţilor şi Domnului domnilor ca să-i păzească pe (numele) sub acoperământul Său, ca împreună cu voi şi cu toţi Sfinţii să preaînălţăm şi să preaslăvim preasfântul şi de mare cuviinţă numele Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh Dumnezeu, Stăpânului Celui mai înainte de veci, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.„

Rugăciunea soţiei înşelate. Rugăciune pentru soţul infidel

RUGĂCIUNEA SOŢIEI ÎNŞELATE trebuie rostită cu credinţă, ori de câte ori femeia are dovada sau chiar suspiciunea că partenerul de viaţă nu îi este fidel. Rugăciunea soţiei înşelate se înalţă către Maica Domnului, cea mult iubitoare de oameni, care dă ajutor negreşit femeilor aflate în suferinţă.

Părintele Ilie Cleopa le sfătuia pe femeile care veneau la el şi se plângeau de infidelitatea soţilor să postească timp de 40 de zile şi să citească zilnic Acatistul Acoperământului Maicii Domnului şi Acatistul Sfântului Nicolae.

Pe lângă acestea, femeile ai căror soţi nu le sunt fideli este bine să citească şi RUGĂCIUNEA SOŢIEI ÎNŞELATE. Este arma cu ajutorul căreia o femeie îşsi poate aduce partenerul de viaţă pe calea cea dreaptă.

RUGĂCIUNEA SOŢIEI ÎNŞELATE poate fi spusă nu doar de femeile căsătorite, ci şi de cele care nu şi-au oficializat relaţia. Este la fel de puternică în ambele cazuri atât timp cât este rostită cu credinţă.

RUGĂCIUNEA SOŢIEI ÎNŞELATE

„Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Mama a noastră, a tuturor femeilor necăjite, ajută-mă să-mi recuceresc bărbatul, să fim soți buni și iubitori toată viață! Dacă-i după voia Ta, dă-i putere bărbatului meu să se despartă de persoană care ne poate dezmembra familia și ajută-ne, Doamne, să trăim pururea în legea Ta și ferește-te de tot răul.

Cu umilință mă rog la Ține, Domnul și Stăpânul vieților noastre, să ne dai sănătate și fericire, mie, soțului și copiilor noștri! Ajută-ne să ne păstrăm familia unită și fericită! Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin”

Această RUGĂCIUNE PENTRU SOŢUL INFIDEL este o altă variantă a RUGĂCIUNII SOŢIEI ÎNŞELATE, diferenţa fiind că este înălţată către Fiul lui Dumnezeu, şi nu către Sfânta Sa Mamă. RUGĂCIUNEA PENTRU SOŢUL INFIDEL are douaă variante:

„Prea Sfinte Doamne Dumnezeule, Prea Sfinte Iisuse Hristoase, dă-ne sănătate și fericire, mie, soțului și copiilor noştri! Ajută-ne să ne păstrăm familia unită și fericită! Așa să ne ajute Dumnezeu Atotputernic. Amin.”

„Prea Sfinte Iisuse Hristoase, Domnul nostru, al tuturor, dă-i putere bărbatului meu să se despartă de cea care îl vrea și ajută-l să rămână (să se reîntoarcă) la/ cu mine, soția lui! Cu umilință mă rog la Ține, Domnul și Stăpânul vieților noastre. Amin.”

RUGĂCIUNE PENTRU SOŢUL INFIDEL. Rugăciune puternică de împăcare

„Stăpâne, Iubitorule de oameni, Împăratul veacurilor şi dătătorul bunătăţilor, Care ai stricat peretele cel din mijloc al vrajbei şi ai dat pace neamului omenesc, miluieşte, Doamne, pe cei ce ne urăsc, ne pizmuiesc şi ne ocărăsc; aşijderea şi pe cei ce ne grăiesc de rău. Ca nu cumva vreunul din ei să pătimească ceva rău pentru noi, păcătoşii, nici în veacul de acum, nici în cel ce va să fie.

Doamne, Dumnezeul nostru, caută dintru înălţime ca un Bun asupra inimilor noastre, ce sunt lipsite de dragoste şi de unire şi sunt îmboldite de spinii urii şi ai altor păcate. O picătură din harul Sfântului Tău Duh coborând peste Dânsele, rourează-le bogat, ca să aducă roade bune şi din dragostea cea către Tine să sporească în fapte bune şi să petreacă în dragoste şi unire.

Aşa, Doamne, înmulţind dragostea în inimile noastre, păzeşte-ne de tot răul şi de asuprirea vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră, de războiul cel dintre noi şi totdeauna ne ajută să ne iubim unii pe altii şi să facem tot binele, spre a ne învrednici de bunătăţile Tale cele cereşti. Amin.”

RUGĂCIUNE PENTRU SOŢUL INFIDEL. Rugăciune puternică de iubire

„O, preaslăviţilor Mucenici Gurie, Samona şi Aviv! La voi, ca la nişte grabnici ajutători şi calzi rugători, alergăm noi, nevrednicii şi neputincioşii, rugându-vă cu osârdie: nu ne treceţi cu vederea pe noi, cei căzuţi în multe fărădelegi, care păcătuim în toată ziua şi în tot ceasul: povăţuiţi-i la calea dreptăţii pe cei rătăciţi, tămăduiţi-i pe cei ce pătimesc şi pe cei întristaţi, păziţi-ne pe noi întru viaţă neprihănită şi cu întreagă înţelegere.

Precum oarecând, aşa şi acum sunteţi acoperitori ai căsătoriilor, întărindu-le în dragoste şi în unire de cuget şi izbăvindu-le de toate răutăţile şi nevoile.

Apăraţi-i, preaputernicilor Mărturisitori, pe toţi creştinii dreptslăvitori, de năpaste, de oamenii răi şi de cursele diavoleşti; feriţi-i pe ei de moartea năprasnică, rugându-vă Preabunului nostru Domn să ne adauge marile şi bogatele Sale mile nouă, smeriţilor Săi robi, că nu suntem vrednici să chemăm cu buze necurate numele cel de mare cuviinţă al Ziditorului nostru, dacă voi, Sfinţilor Mucenici, nu veţi mijloci pentru noi. Pentru aceasta, la voi alergăm şi mijlocirea voastră înaintea Domnului cerem.

Aşijderea, izbăviţi-ne de grindină, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea celor de alt neam şi de războiul cel dintre noi, de molimele cele aducătoare de moarte şi de toate bântuirile cele pierzătoare de suflet.

Aşa, pătimitorilor ai lui Hristos, rânduiţi-ne cu rugăciunile voastre toate cele bune şi de folos, ca întru bună cinstire săvârşind vieţuirea noastră vremelnică şi dobândind sfârşit neruşinat, să ne învrednicim, cu mijlocirea voastră, dimpreună cu toţi Sfinţii, a sta de-a dreapta Dreptului Judecător şi a-I slăvi pe El, pe Tatăl şi pe Sfântul Duh în vecii vecilor. Amin.”

You may also like