Acasa Rugaciuni de calatorie Rugăciune de călătorie, protejeaza de pericole si binecuvanteaza

Rugăciune de călătorie, protejeaza de pericole si binecuvanteaza

de Parintele Arsenie

Cum să te rogi când pleci în călătorie? Este foarte important să pleci la drum cu sufletul împăcat și inima liniștită, ca să nu ai parte de neplăceri. O călătorie obișnuită se poate transforma în coșmar, în zilele noastre. Orice credincios știe că o rugăciune de călătorie îl ajută.

Rugăciunile de călătorie te vor ajuta să birui ispitele care pot să apară și să te întorci cu mult folos, cu bucurie, ferindu-te de primejdii la drum. Iată cum să te rogi când pleci în călătorie.

Rugăciune puternica inainte de a pleca in calatorie sau pelerinaje

Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, Calea, Adevărul şi Via­ţa, Care ai slobozit cu preaslăvire pe Iosif de prigonirea fra­ţilor săi, povăţuindu-l pe el în Egipt şi cu blagoslovenia bună­tăţii Tale ajutându-l, l-ai făcut să sporească uimitor în toate.

Doamne, Cel ce ai călătorit împreună cu Luca şi cu Cleopa la Emaus şi prin frângerea pâinii preaslăvit descoperindu-Te lor, i-ai făcut să se întoarcă veseli în Ierusalim, călătoreşte şi acum cu Darul şi cu Dumnezeiasca Ta blagoslovenie cu noi, robii Tăi (numele), care cu umilinţă ne ru­găm Ţie.

Şi precum ai trimis, lui Isaac şi lui Tobie, înger paş­nic, împreună-călător, iar călă­toria şi întoarcerea acelora cu pace şi cu bună sporire ai făcut-o, rugămu-ne Ţie, trimite-ne şi nouă, îngeri paşnici, credincioşi, îndreptători, păzitori, ca să ne povăţuiască pe noi după voia Ta.

Izbăveşte-ne pe noi de tâlhari şi de toată bântuiala vrăjmaşi­lor ucigători de oameni, păzeşte-ne viaţa noastră nevătămată şi sufletele curate de toată întinăciunea ni le fereşte. Mişcările noastre sporeşte-le în bine, apu­căturile îndreptează-ni-le şi ne izbăveşte pe noi de cei ce ne vor nouă răul, văzuţii şi nevăzuţii vrăjmaşi.

Izbăveşte-ne de dosădirea oamenilor răi şi vicleni şi de tot viforul şi nefericirea. Dăruieşte-ne nouă pace, sănătate şi Dumnezeiescul Tău ajutor cel atotputernic, ca spri­jiniţi fiind, să nu ne abatem din calea poruncilor Tale.

Aşa ne ru­găm Ţie, Împărate atotputerni­ce, şi nepomenitorule de rău, Doamne, auzi-ne pe noi smeri­ţii, pentru bunătatea Ta şi treci cu vederea greşelile noastre. Îmbogăţeşte-ne pe noi cu Darul Tău şi plini de dânsul ne arată, împodobindu-ne cu Dumneze­iasca Ta blagoslovenie, cu mila şi cu bunătăţile cereşti şi pământeşti, ca astfel călătorind, să ne întoarcem cu bine, lăudând şi binecuvântând bunătatea Ta cea nemărginită.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cela ce ești Calea, Adevărul și Viața, și ai călătorit împreună cu sluga Ta, Iosif, precum și cu cei doi ucenici care au mers la Emaus. Însuți Stăpâne, călătorește și cu mine, robul Tău, binecuvântând călătoria mea. Trimite-mi mie înger păzitor, precum lui Tobie, să-mi fie povățuitor și să mă ferească nevătămat de toată întâmplarea cea rea, astfel cu pace, sănătate și cu bună sporire, să mă întorc întru ale mele și toată viața mea să preamăresc prea cinstit și de mare cuviință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.

Rugăciune recomandata de Arsenie Boca pe care să o rostești când pleci în călătorie

„Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce eşti calea, adevărul şi viaţa. Ai călătorit împreună cu robul Tău, Iosif, precum şi cu cei doi ucenici care au mers la Emaus, Însuţi, Stăpâne, călătoreşte şi cu mine robul tău, binecuvântându-mi drumul. Trimite-mi şi mie înger păzitor ca lui Tobie, ca să-mi fie povăţuitor şi apărător şi să mă ferească nevătămat de toată întâmplarea cea rea în călătorie. Şi, astfel, cu pace, sănătate şi bună sporire să mă întorc întru ale mele şi toată viaţa să proslăvesc preacinstitul şi de mare cuviinţă numele Tău, al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.

Stăpâne Doamne, Care eşti calea cea adevărată; Cel care ai călătorit împreună cu robul Tău Iosif, călătoreşte, Stăpâne, şi cu robul Tău (se rostește numele). Izbăveşte‑l pe dânsul de tâlhari şi de toată bântuiala vrăjmaşului ucigaş de oameni; păzeşte‑i viaţa nevătămată şi fereşte sufletul lui curat de toată întinăciunea; fă cu spor călătoria lui şi umbletele lui le îndreptează şi arată‑l sănătos şi vesel în cele ce doreşte. Aşa ne rugăm Ţie, Împărate atotputernice, Care nu ţii minte răul, auzi‑mă pe mine smeritul pentru bunătatea Ta şi treci cu vederea toate greşealele robului Tău (N); cu harul Tău îmbogăţeşte‑l, şi‑l arată pe dânsul plin de bunătăţile Tale cele cereşti şi pământeşti. Că a Ta este împărăţia şi puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.”

Rugăciunea părinților pentru copiii care se află în călătorie

”Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce eşti Calea, Adevărul şi Viaţa, şi ai călătorit împreună cu cei doi ucenici care mergeau la Emaus, Însuţi, Stăpâne, călătoreşte şi cu copilul acesta, binecuvântând călătoria sa. Trimite-i înger păzitor ca oarecând lui Tobie, ca să-i fie povăţuitor şi să-l păzească nevătămat de toată întâmplarea cea rea, pentru ca să se întoarcă cu pace, sănătos trupeşte şi sufleteşte. Tu, Cel ce niciodată nu Te desparţi de robii Tăi, nu Te despărţi nici de copilul acesta (numele). Tu, Care ai zis: Eu sunt cu voi până la sfârşitul veacurilor, fii cu acest copil până la ultima lui suflare. Ajută-l să nu cadă în ispita vrăjmaşului şi să se întoarcă din drumul său simţind ajutorul Tău şi cunoscând harul Tău, ca să laude şi să slăvească Numele Tău cel Sfânt. Amin!”

Rugăciune pentru frați și surori care se află în călătorie

Rugăciunea 1:

”Doamne, Ție mă rog, ține pe frații mei (fratele meu) și surorile mele (sora mea), dându-le lor sănătate, viață lungă și darul Tău cel sfânt, ca să umble în căile Tale și să facă cele ce sunt după voia Ta cea sfântă. Dă-ne, Doam­ne, de acum până la capătul vieții, să ne iubim și să ne cinstim unii pe alții; căci ce este mai bun și mai frumos decât a viețui frații împreună! Așa, Doamne, ascultă rugăciunea noastră și milostiv fii nouă, că bun și iubitor de oameni ești și Ție mărire înălțăm: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pu­rurea și în vecii vecilor. Amin.”

Rugăciunea 2:

”Doamne, Dumnezeul nostru, Ție mă rog, cu toată umilința

Ține pe frații mei și pe surorile mele în sănătate deplină

Și împărtășește-le lor darul Tău cel sfânt,

Ca să umble întotdeauna pe cărările Tale

Și să facă întotdeauna cele plăcute Ție

Dă-ne, Doamne, ca de acum și până la capătul vieții noastre

Să ne iubim și să ne cinstim unii pe alții

Căci ce este mai bun și mai frumos decât a locui frații împreună?

Doamne, ascultă rugăciunea mea și Te îndura spre noi

Că ești bun și iubitor de oameni și Ție slavă Îți înalțăm

Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!”

Rugăciune pentru soțul care se află în călătorie

”El își va începe călătoria curând. Eu nu sunt în mod fizic alături de el, dar inima și sufletul meu vor călători împreuna cu el. Așa încât te rog pe Tine, Doamne, să ai grijă de toate obstacolele pe care le-ar putea înfrunta, să veghezi asupra lui.

El și-a îndeplinit întodeauna datoria de a-mi oferi tot ceaa ce am nevoie, datoria mea este aceea de a fi mereu acolo pentru el. Așadar îți cer Ție, Preabunule, că dacă el mă va chema și eu voi dormi, neputând chemării sale să răspund, Tu să mă trezești doar pentru a fi acolo cu el, pentru el.

El călătorește cu un scop, de aceea îmi doresc ca Tu să încerci să îl susții în îndeplinirea scopului lui, să alungi de la el orice tristețe, suferință, oboseală sau durere. Nu sunt acolo să văd ceea ce vede el, dar sunt aici să simt. Să îl simt. Nu am îndrăznit niciodată sa cer prea mult pentru mine, dar pentru el cer totul, sper totul, accept totul.

Pe el îl iubesc la fel cum te iubesc pe Tine. Și pentru ca știu că ești un Dumnezeu gelos, nu pot să nu recunosc că pe Tine te iubesc puțin mai mult, întrucât Tu l-ai creat pe el. Pe el îl iubesc aproape la fel de mult ca pe Tine, infinit, necondiționat, incomprehensibil. Dar pe el îl iubesc și ca pe un om. Iar Ție îți multumesc că ai făcut posibil ca eu să întâlnesc acest om.

Cu recunoștință, sinceritate, mulțumire, umilință și iubire, una din minunatele făpturi create de Tine. Amin!”

You may also like